Generelle Betingelser

  1. Kundeansvar: Kunden er ansvarlig for at kontrollere og inspicere de genstande, der er blevet behandlet med cerakote-belægning, før de anvendes. Eventuelle fejl, mangler eller skader skal rapporteres til MPcustoms inden brug.

  2. Priser og tilbud: Priserne på MPcustoms’ hjemmeside er vejledende og kan ændres uden varsel. Tilbud er gældende i en begrænset periode og er kun bindende efter skriftlig accept fra MPcustoms.

  3. Betalingsvilkår: Kunden accepterer at betale de aftalte priser for de bestilte tjenester i overensstemmelse med MPcustoms’ betalingsvilkår, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betalinger skal være rettidige og foretages i den angivne valuta.

  4. Begrænsning af ansvar: MPcustoms er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller skader, der opstår efter levering af de behandlede genstande til kunden, medmindre det skyldes uagtsomhed eller fejl fra MPcustoms’ side.

  5. Kundens ansvar: Kunden er ansvarlig for at anvende de behandlede genstande i overensstemmelse med de korrekte brugsanvisninger, herunder eventuelle begrænsninger eller anbefalinger angivet af MPcustoms.

  6. Reklamationer og rettelser: Kunden skal rapportere eventuelle reklamationer eller mangler ved de behandlede genstande til MPcustoms inden for en rimelig tidsramme. MPcustoms forbeholder sig retten til at rette eventuelle fejl eller mangler efter eget skøn og inden for en rimelig tidsramme.

  7. Kvalitetskontrol: MPcustoms udfører kvalitetskontrol af de udførte cerakote-belægninger før levering til kunden. Kunden skal dog stadig kontrollere genstandene ved modtagelse og rapportere eventuelle fejl eller mangler inden brug.

Scroll to top